Na sljedećoj poveznici možete preuzeti koncert duhovnog sastava Fidesi koji se održao u športskoj dvorani Gripe 2002. Godine. preuzmi koncert duhovnog sastava Fidesi

Napomena:
Kode preuzimanja tonskog zapisa ili prezentacija, moguće da “Dropbox” zatraži da se registrirate, što, ako ne želite ne trebata napraviti. Samo isljučite formu za registraciju i kliknite na poveznice za preuzimanje. Hvala.